Radno vrijeme biblioteke

  • Štampa

Radno vrijeme

8 h - 15h

Individualni rad sa učenicima koji imaju poteškoća u artikulaciji glasova, prepoznavanjem slova u riječima, ščitavanjem i pisanjem. Obilazak sajmova knjiga i učila. Časovi lektire se redovno održavaju u svim razredima.