JAVNE NABAVKE 18-19

  • Štampa

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

OTVORENI POSTUPAK ZA USLUGE PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.