Zakoni i propisi

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

("Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:  23/17,   33/17,   30/19,   34/20 i 33/21)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/22    40/22)         

Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/22 i 22/22)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  29/19   i    38/22)

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/18   13/20)

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18  dio 1/2  46/18 dio 2/2     3/20     25/21)

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/99)

Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 7/22)

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/18  17/18)

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/19 i 38/22)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 53/18)

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 32/19)

 

Oglasna ploča

e-Dnevnik

Kontakt informacije

Home
J.U. Osnovna škola
Ćamil Sijarić
Braće Mulića 16
71000 Sarajevo
Phone
+387 (0)33 543 196
Email
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.