2010 - 2011

Učenici generacije 2010/2011

Učenik generacije za školsku 2010/2011 godinu.

Borović Smajo

 

Ponos škole:

 

 

 

1.     Demić Džana

2.     Žunić Amila

3.     Islam Belmin

4.     Alić Amera

5.     Muminović Azra   

6.     Avdić Faris 

7.     Muratspahić Elma

8.     Krečo Emira

9.     Viteškić Nejra