VIJEĆE UČENIKA ZA ŠK. 2018/2019.GOD.

  • Štampa

RAZRED

IME I PREZIME

IV-1

ŠABIĆ EMIN

IV-2

ROSIĆ TARIK

IV-3

DURAKOVIĆ AJNA

IV-4

JUSIĆ ADELA

V-1

FATIMA KODŽAGA

V-2

HAVERIĆ IMRAN

V-3

ZULČIĆ KERIM

V-4

OSMIĆ AMINA

VI-1

KOVAČ AJDIN

VI-2

KLINAC HANA

VI-3

ŠKRABA SARA

VI-4  KOMLENAC IRIS
VI-5 AHMETSPAHIĆ SARAH

VII-1

HERO FARAH

VII-2

KATICA SARA

VII-3

FAZLIĆ MANAL

VII-4

TAJRA HOŠIĆ

VIII-1

JUSOVIĆ LAMIJA

VIII-2

OMEROVIĆ RIJAD

VIII-3

 

IX-1  
IX-2 SRNJA LEJLA
IX-3  
IX-4 KARAČIĆ DANIS