Historijat škole

Škola je napravljena i počela sa radom 1989. god. Prvobitni naziv škole je bio “Nikola Tesla”, te godine škola broji 1391 učenika .  Od 1992. do 1995. škola se neprekidno granatira.  Nastava se održava u haustorima stambenih zgrada.  U 18 punktova školu redovno je  pohađalo  530 učenika.  Škola je 1996. god. obnovljena uz pomoć nastavnika i učenika iz prijateljske zemlje Malezije. 

Broj učenika i odjeljenja

Upisano je 629 učenika/ca koji su raspoređeni u 26 odjeljenja. Od ukupnog broja učenika/ca školu pohađa 294 djevojčice i 335 dječaka.

Upisano je 647 učenika/ca koji su raspoređeni u 27 odjeljenja. Od ukupnog broja učenika/ca školu pohađa 297 djevojčica i 350 dječaka.

Upisano je 635 učenika/ca koji su raspoređeni u 27 odjeljenja. Od ukupnog broja učenika/ca školu pohađa 303 djevojčice i 332 dječaka.

Upisano je 639 učenika/ca koji su raspoređeni u 28 odjeljenja. Od ukupnog broja učenika/ca školu pohađa 298 djevojčica i 341 dječak.

Upisano je 679 učenika/ca koji su raspoređeni u 30 odjeljenja. Od ukupnog broja učenika/ca školu pohađa 335 djevojčica i 344 dječaka.

Naša škola ima veliku kolekciju pehara, pohvala i diploma zahvaljujući našim učenicima i nastavnicima koji se detaljno i marljivo pripremaju za svako predstojeće takmičenje u školskoj godini.

Pored redovne nastave, koja se realizuje u skladu sa Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole od strane stručnih nastavnika, u školi se provodi i niz aktivnosti u kojim učenici nalaze sebe kroz igru, sport i edukaciju u raznim vidovima. Za realizaciju ovih aktivnosti škola raspolaže:

– salom za tjelesni i zdravstveni odgoj ;

– sportskim terenima ;

– bazenom za plivanje ;

– produženim boravkom za učenike od I-IV razreda;cjelodnevni boravak od 7,00h-17,30h sa tri obroka, uz asistenciju stručnih nastavnika ;

– školsko dvorište, ograđeno i potpuno uređeno kao eko-kutak;

 – biblioteka i čitaonica ;

– 13 kabineta za predmetnu nastavu ;

– 7 učionica za razrednu nastavu ;

– školska kuhinja ;

– stomatološka ordinacija ( trenutno nije u funkciji );

– biciklistička staza i niz drugih prostorija u kojima učeničke aktivnosti i kreativnosti dolaze do izražaja.

Redovna nastava se izvodi u dvije smjene i međusmjena za prve razrede od 11,30-13,30h;

 – I-smjena počinje u 8,00h do 14,00h- II-smjena počinje u 14,00h do 19,00h.

Najatraktivnija edukacija za učenike!

Na jedan kratki trenutak učenici se osjećaju kao da su iza kapija ove škole. Daleko odbjegli plivajući u rijeci, prevazilzeći valove,osjećajući svježinu zraka. Prolazeći tačno ispod Rimskog mosta,kao da je neko zaustavio vrijeme i odveo ih u daleku prošlost naše države. Pustolovina je  još zanimljivija dok osjećaju prisutnost svih svojih drugova iz razreda i nastavnika. To je otprilike  osjećaj plivanja u našem bazenu. Otprilike, jer taj osjećaj se u stvari i ne može opisati!

U školsku 2011/2012. godinu upisano je  647 učenika,  raspoređenih u 27 odjeljenja.

Od I-IV razreda je 14 odjeljenja;

Od V-VIII razreda je 13 odjeljenja.

Naša škola ima veliku kolekciju pehara, pohvala i diploma zahvaljujući našim učenicima i nastavnicima koji se detaljno i marljivo pripremaju za svako prdstojeće takmičenje u školskoj godini, a najbolji učenici na kraju 8. razreda postaju učenici generacije.

 

PRIJATELJI NAŠE ŠKOLE SU :

  • Ambasada Malezije u BiH,

  • Vlada Malezije

  • OSCE BiH

  • Općina Novi Grad

  • Sve obrazovne institucije u BiH