Raspored zvona

PRVA SMJENA

DRUGA SMJENA

1.   ČAS

8:00 – 8:45

1.   ČAS

14:00 – 14:45

2.   ČAS

8:50 – 9:35

2.   ČAS

14:50 – 15:35

3.   ČAS

9:40 – 10:25

3.   ČAS

15:40 – 16:25

4.   ČAS

10:45 – 11:30

4.   ČAS

16:45 – 17:30

5.   ČAS

11:35 – 12:20

5.   ČAS

17:35 – 18:20

6.   ČAS

12:25 – 13:10

6.   ČAS

18:25 – 19:10

 

MEĐUSMJENA (PRVAČIĆI) – 11:30 – 13:45

Učenici generacije i ponosi škole

2011 - 2012.

Učenik generacije za školsku 2011/2012 godinu: Saira sakalaš

Ponosi škole:

1.Ćorović Dalila

2.Šačić Džana

3.Mehanović Lejla

4.Tupković Adna

5.Horo Elma

6.Kubur Nejla

7.Mujagić Amila

8.Hasković Hasan

9.Topčić Asim

  2010 - 2011

  Učenik generacije za školsku 2010/2011 godinu: Borović Smajo

  Ponosi škole:

  1.     Demić Džana

  2.     Žunić Amila

  3.     Islam Belmin

  4.     Alić Amera

  5.     Muminović Azra   

  6.     Avdić Faris 

  7.     Muratspahić Elma

  8.     Krečo Emira

  9.     Viteškić Nejra

  2009 - 2010
  2008 - 2009

  Učenik generacije za školsku 2008/2009 godinu: Kulašin Nedim

  Ponosi škole:

  1.Bejtović Bariš

  2. Ćorović Fejsa

  3. Golić Merima

  4. Krilašević Suad

  5. Merdžanić Lana

  6. Merzić Azra

  7. Musić Kenan

  8. Omerbašić Ajla

  2007 - 2008

  Učenik generacije za školsku 2007/2008 godinu: Borović Hadidža

  Ponosi škole:

  1.Aljić Nedim

  2.Bajrić Nejra

  3.Imširević Hana

  4.Islam Dino

  5.Odobašić Faris

  6.Vejzalajbegović Amina

  7.Zajmović Nermana

  Sekcije

  Br. Naziv sekcije Nastavnik – voditelj
  1. Recitatorska sekcija II-IV Aida Prašović
  2. Ritmička sekcija III Merita Hadžić i Ismić Edina
  5. Dodatna nastava iz engleskog Elam Voloder
  6. Mali englezi Almin Demir
  7. English Club Esma B. Burza
  8. Prva pomoć  Sarvan Binasa i Ćatić Ajva
  9. Znakovni jezik Elvira Salčin
  10. NUS Račić Hanka
  11. Novinarsko – fotografska Amra K. Kamenjaš i Alma Pašalić
  12. Moralnost, duhovnost i tradicija Azra Mušović
  14. Informatička sekcija Husić Haris
  15. Ekološka sekcija Kalamujić Amina
  16. Folklorna sekcija Grubešić Alma i Fejzić Vildana
  17. Hor/orkestar Sabin Čelik
  18. Lutkarsko-dramska sekcija Lejla M. Popović i Mirela Babić
  19. Mali genijalci Amila Radončić
  20. Košarkaška sekcija Nedžad Osmanović
  21. Odbojkaška sekcija Imširović Mirsad
  22. Nogometna sekcija Adin Leka
  23. Likovna sekcija I Hamida Memišević
  24. Likovna sekcija V- IX Amra Đaltur
  25. Recitatorsko – literarna sekcija Mujčinović Hamida
  26. Šahovska Borović Nusret
  27. Dramska sekcija V – IX Schaffer Anesa
  28. Civitas Amra Bećirspahić
  29. Dramsko – recitatorska I Lejla Dacić
  30. Mladi fizičari Junuzović Aleksandra
  31. Mladi geografi Enisa Kulašin
  32. Historijska sekcija Suada Husičić
  33. Mladi kreativci Vreto Ismeta
  34. Dodatna nastava iz njemačkog jezika Elma Adilović-Sijerčić
  35. Robotička sekcija Indira Lepić
  36. Ritmička sekcija I Šeila Zaimović
  37. Botanička sekcija Mediha Kršo
  38. Likovna sekcija III Senada Dizdarević
  39. Mali hor i ples Aida Bašić i Anesa V. Halilović
  40.
  41.