Raspored zvona

Učenici generacije i ponosi škole

2011 - 2012.

Učenik generacije za školsku 2011/2012 godinu: Saira sakalaš

Ponosi škole:

1.Ćorović Dalila

2.Šačić Džana

3.Mehanović Lejla

4.Tupković Adna

5.Horo Elma

6.Kubur Nejla

7.Mujagić Amila

8.Hasković Hasan

9.Topčić Asim

  2010 - 2011

  Učenik generacije za školsku 2010/2011 godinu: Borović Smajo

  Ponosi škole:

  1.     Demić Džana

  2.     Žunić Amila

  3.     Islam Belmin

  4.     Alić Amera

  5.     Muminović Azra   

  6.     Avdić Faris 

  7.     Muratspahić Elma

  8.     Krečo Emira

  9.     Viteškić Nejra

  2009 - 2010
  2008 - 2009

  Učenik generacije za školsku 2008/2009 godinu: Kulašin Nedim

  Ponosi škole:

  1.Bejtović Bariš

  2. Ćorović Fejsa

  3. Golić Merima

  4. Krilašević Suad

  5. Merdžanić Lana

  6. Merzić Azra

  7. Musić Kenan

  8. Omerbašić Ajla

  2007 - 2008

  Učenik generacije za školsku 2007/2008 godinu: Borović Hadidža

  Ponosi škole:

  1.Aljić Nedim

  2.Bajrić Nejra

  3.Imširević Hana

  4.Islam Dino

  5.Odobašić Faris

  6.Vejzalajbegović Amina

  7.Zajmović Nermana

  Sekcije

  Br. Naziv sekcije Nastavnik – voditelj Termini održavanja
  1. Recitatorska sekcija II-V Aida Prašović
  2. Ritmička sekcija II-V Marita Hadžić i Ismić Edina
  5. Saobraćajna sekcija Indira Ligata
  6. Mali englezi Voloder Elma
  7. Dopunska iz matematike Avdukić Melina
  8. Prva pomoć  Sarvan Binasa i Lejla Dacić
  9. Tehnička sekcija Ifeta Šahinović
  10. NUS Račić Hanka
  11. Novinarsko – fotografska Amra K. Kamenjaš
  12. Dodatna nastava iz matematike Junuzović Aleksandra
  14. Informatička sekcija Meho Mehmedović
  15. Ekološka sekcija Kalamujić Amina
  16. Folklorna sekcija Grubešić Alma i Fejzić Vildana
  17. Hor/orkestar Sabin Čelik
  18. Lutkarsko-dramska sekcija Lejla M. Popović i Mirela Babić
  19. Časovi bontona Edita Marevac
  20. Košarkaška sekcija Nedžad Osmanović
  21. Odbojkaška sekcija Imširović Mirsad
  22. Nogometna sekcija Nedžad Osmanović
  23. Likovna sekcija I – IV Hamida Memišević
  24. Likovna sekcija VI – IX Amra Đaltur
  25. Recitatorsko – literarna sekcija Mujčinović Hamida
  26. Mladi matematičari/Šahovska Borović Nusret
  27. Dramska sekcija V – IX Schaffer Anesa
  28. Civitas Karović Selma
  29. Literarna II-IV
  30. Mladi fizičari Junuzović Aleksandra
  31. Mladi geografi Godinjak Fikreta
  32. Mladi historičari Dedović Hatidža
  33. Mladi kreativci Vreto Ismeta
  34. Učimo njemački Elma Adilović-Sijerčić
  35. Časovi bontona Anesa V. Halilović i Amila Radončić
  36. Mali matematičari II-IV Šeila Zaimović
  37. Botanička sekcija Jasmina  Mujić