e-Dnevnik

E-dnevnik vam omogućava kontinuirano praćenje uspjeha vaše djece u učenju i vladanju.

Direktan pristup elektronskom dnevniku možete ostvariti klikom na e-dnevnik.

Ukoliko vam je potrebno Uputstvo za prijavu ili registraciju možete ga dohvatiti klikom na Uputstvo

Upis prvacica 2023/2024.

Produženi boravak

PRODUŽENI BORAVAK U NAŠOJ ŠKOLI

SA DJECOM  RADI STRUČNI TIM !

Radno vrijeme

07:00 do 17:30 sati

Prijem učenika

Usmjerene aktivnosti

Doručak

Kreativne radionice

Prateće aktivnosti

Ručak

Pružanje stručne pomoći u učenju i izradi domaće zadaće

Rekreativne aktivnosti

Užina

Saradnja sa roditeljima i izvještavanje o radu učenika

Odlazak učenika kući

Omogućiti učeniku život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj učenikove cjelokupne osobnosti, te individualnih i jedinstvenih potencijala

Potpun i harmonističan razvoj učenika

Sigurnost učenika

Uvažavanje različitosti

Razvoj kreativnosti

Osposobiti učenike za samostalno učenje

Razvijanje radnih navika kod učenika

Odgojno djelovanje

Odmor i relaksacija

Zdrava ishrana učenika

Dnevni obrazovni zadaci u skladu sa odgojno -obrazovnim potrebama učenika!

Pružanje stručne pomoći u učenju i izradi domaće zadaće!

Kreativne radionice sa učenicima!

Redovna saradnja sa roditeljima i izvještavanje o radu učenika!

Rekreativne aktivnosti!

Briga za pravilnu ishranu učenika!

Mala škola velikih stvari!

Olovka piše srcem!

Šaram – stvaram!

Pjevam, plešem,glumim!

Igre bez granica!

Vijeće roditelja

KRIZNI PLAN 2021/2022.

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVOR NA POJAVU CORONAVIRUSA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.