SVEČANA PRIREDBA POVODOM OBNAVLJANJA ŠKOLE

Foto by Emina Viteškić Foto by Emina Viteškić Foto by Emina Viteškić Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović Foto by Lajla Mušović...

ŠAHISTI OSVOJILI PRVO MJESTO

Naši šahisti su nas ponovo oduševili svojim nastupom.

 

 

 

RENOVIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE I NOVI RIPSTOLI U SALI

 

 

Pravilnici

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o korištenju fiskulturne sale možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o radu školske biblioteke možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o videonadzornom sistemu možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o javnim nabavkama možete pogledati Pravilnik o javnim nabavkama

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravila škole

Plan integriteta

U skladu sa članom 59. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo objavljujemo Plan integriteta za našu školu, a isti možete pogledati:

 

 

Adresa

J.U. Osnovna škola Ćamil Sijarić
Braće Mulića 16, 71000 Sarajevo

Kontakt telefon

+387 (0)33 543 196

Email

oscamils1@gmail.com